Historia Firmy

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  rozpoczęło swoją działalność w 2000 r. w zakresie budowy budynków i mieszkań społecznych.

Uchwałą Nr XXXV/278/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 11 września 2013 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie, z dniem 31 grudnia 2013 r. zlikwidowano zakład budżetowy administrujący dotychczas mieszkaniowym zasobem Gminy. Mienie Zakładu wniesione zostało do Spółki Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie, a pracownicy Zakładu z dniem likwidacji stali się, na mocy art. 231 Kodeksu pracy, pracownikami Spółki. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy z dniem 1 stycznia 2014 r. przejęte zostało przez Spółkę.

Ponadto z dniem 14 października 2014 roku połączono dotychczasową spółkę Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie (spółkę przejmowaną) ze spółką Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie (spółkę przejmującą), co nastąpiło w wyniku wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Tczewie uchwały Nr XXXV/279/2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tczewie i Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie oraz Planu połączenia Spółek przyjętego przez Zarządy obu łączących się Spółek.

Obecnie Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. prowadzi różnorodną działalność gospodarczą, zajmuje się zarządzaniem mieniem komunalnym, zarządzaniem Wspólnotami, najmem lokali społecznych i będących własnością spółki, a także działalnością deweloperską związaną z budową i sprzedażą nowych budynków i lokali na terenie Gminy Miejskiej Tczew.