Wspólnoty

                                                     im5d5865-hdr-pl-hallera-22im5d5836-hdr-pl-hallera-10

Zadania w ramach administrowania Wspólnotami:

 • Organizacja zebrań Wspólnot, przygotowywanie uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów, powiadomienia po podjętych uchwałach,
 • Zmiana właścicieli,
  Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej,
 • Aktualizacja dokumentacji Wspólnot,
  Rejestracja nowopowstałych Wspólnot,
  Dzierżawy, najmy części wspólnych,
 • Obsługa kredytów inwestycyjnych dla Wspólnot, na realizację zaplanowanych remontów,
 • Przygotowywanie dokumentacji na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej oraz na nabycie przyległego gruntu,
 • Koordynacja utrzymania czystości na nieruchomości,
 • Współpraca z Zarządami Wspólnot w zakresie wniosków właścicieli, dotyczących bieżących spraw Wspólnot i relacji międzysąsiedzkich.