Przepisy prawne

Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940850388
Kodeks Cywilny Dział IV. Współwłasność
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093