Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Właścicielem Spółki Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  jest Gmina Miejska Tczew reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Mirosława Pobłockiego.

 

Rada Nadzorcza:

Mirosław Ostrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Pronobis – Z-ca Przewodniczącego RN

Adam Modrzyński – członek RN

Magdalena Kajzer – członek RN

 

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Arkadiusz Woźniak