Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Właścicielem Spółki Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  jest Gmina Miejska Tczew reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Mirosława Pobłockiego.

 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Rafał Etmański

Z-ca Przewodniczącego – Michał Pronobis

Sekretarz – Anna Kusa

Członek – Mirosław Ostrowski

 

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Arkadiusz Woźniak