Zasoby Gminne

               im5d5062-hdr-lecha5im5d5032-hdr-zamkowa11

Zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Tczew, którym administruje Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, na dzień 31.08.2016 r. tworzy 2030 lokali mieszkalnych oraz 63 lokale użytkowe, w tym:

  • 1327 lokali mieszkalnych oraz 36 lokali użytkowych w 246 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
  • 703 lokale mieszkalne oraz 27 lokali użytkowych, znajdujących się w 99 budynkach stanowiących 100% własności Gminy, z czego 97 mieszkań to lokale socjalne, a 11 to pomieszczenia tymczasowe.

 

Działania zarządzające i administrujące TTBS mają na celu

  • racjonalizację gospodarowania zasobem mieszkaniowym,
    poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego,
  • intensyfikację sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach przeznaczonych do zbycia,
    porządkowanie stanów prawnych nieruchomości zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.