MIESZKANIE ZA REMONT

                                                                                         

Szanowni mieszkańcy Tczewa,
niebędący do tej pory najemcami lokali komunalnych.

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. uprzejmie informuje, że rozpoczyna proces ponownego naboru, w wyniku którego można otrzymać przydział lokalu komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu na własny koszt i we własnym zakresie.
Poniżej podajemy terminy, w których możliwe będzie dokonanie oględzin wyznaczonych lokali. Wnioski dotyczące danego lokalu przyjmowane są PO oględzinach.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi poniżej dokumentami (m.in. wykazem dostępnych w programie lokali, obowiązującą procedurą, przepisami określającymi kryteria i warunki, itp.).
Chęć udziału w oględzinach należy zgłosić pracownikowi TTBS pod numerem 58 530 11 00 wewn. 239. Warunkiem udziału w oględzinach jest złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze wszystkimi warunkami naboru i spełnianiu kryteriów najpóźniej do dnia 16.02.2024 r. (druk oświadczenia możliwy do pobrania poniżej oraz dostępny w siedzibie TTBS). Lokale okazane zostaną wyłącznie osobom spełniającym warunki przydziału oraz zapisanym na oględziny we wskazanym terminie.

Tabela nr 1 Mieszkanie za remont – terminy oględzin i składania wniosków

Dokumenty do pobrania:
z1. Zarządzenie Prezydenta nr 275_2023 – wykaz lokali
z2. Zarządzenie Prezydenta nr 275_2023 – załącznik – wykaz lokali – II nabór
z3. Uchwała – zasady przyznawania lokali komunalnych_mieszkanie za remont
z4. Procedura – szczegółowe zasady przyznawania lokali do remontu
z5. Zarządzenie Prezesa TTBS – wzór wniosku o mieszkanie do remontu
z6. oświadczenie do zakwalifikowania do oględzin – spełnienie warunków i kryteriów