Nabór wniosków o najem lokalu przy ul. Sadowej w Tczewie

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że od 1 do 30 czerwca bieżącego roku osoby zainteresowane zawarciem umów najmu lokali mieszkalnych w budowanym budynku przy ul. Sadowej w Tczewie (działka nr 229 obręb ewidencyjny 0004) będą mogły składać wnioski o najem osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie ul. 30 Stycznia 1 w pokoju 23-24 (I piętro).

Wzór wniosku i wymaganych dokumentów można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tczewie – BIP:

https://bip.tczew.pl/wiadomosci/15964/wiadomosc/632721/ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_zawarcie_umow_najmu_lokali_miesz?fbclid=IwAR1uyiX4jimM9BbO0iidoPUd73e6TCP1-gJ4-kkHj9bjIwMaCecPfC3I8IU