Zadania TTBS realizowane z budżetu państwa

 

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT
Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
ZASILANE ŚRODKAMI BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
BEZZWROTNEGO WSPARCIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

 

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż wybudowało budynek mieszkalny, wielorodzinny, przeznaczony na wynajem z partycypacją przyszłych najemców, zlokalizowany przy ul. Sadowej 6A. W budynku mieszczą się 34 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1 330,33 m2.

 

Całkowita wartość zadania:  8 996 462,76 zł

Wartość dofinansowania:  2 727 553,75 zł

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT
Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
ZASILANE ŚRODKAMI BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
BEZZWROTNEGO WSPARCIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

 

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż wykonało remont 6 lokali mieszkalnych, niezajmowanych przez lokatorów na podstawie obowiązujących umów najmu, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni 273,82 m2.

 

Całkowita wartość zadania:  596 301,93 zł
Wartość dofinansowania:  463 931,47 zł

Zadanie obejmowało generalny remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych w nw. budynkach:

       • 30 Stycznia 16C lokal nr 12

       • Prosta 1G lokal nr 5

      • Stoczniowców 1D lokal nr 1

      • Staszica 8 lokal nr 9

      • Czyżykowska 1 lokal nr 1

       • Za Portem 2 lokal nr 4

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT
Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
ZASILANE ŚRODKAMI BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
BEZZWROTNEGO WSPARCIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

 

 

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że wykonało remont 11 lokali mieszkalnych, niezajmowanych przez lokatorów na podstawie obowiązujących umów najmu, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni 447,51 m2.

 

Całkowita wartość zadania:   944 396,18 zł

Wartość dofinansowania:    775 516,94 zł

 

Zadanie obejmowało generalny remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych w nw. budynkach:

       ⦁ Obr. Westerplatte 17, lokal 6A

       ⦁ Obr. Westerplatte 16, lokal 9

       ⦁ Paderewskiego 8, lokal 6

       ⦁ Kołłątaja 8, klatka B, lokal 9

       ⦁ Czyżykowska 8, lokal 2

       ⦁ Jagiellońska 29, klatka A, lokal 1

       ⦁ Paderewskiego 22, lokal 2

       ⦁ Sambora 19, lokal 10

       ⦁ Saperska 6, klatka D, lokal 2

      ⦁ Kozia 2, klatka A, lokal 11

      ⦁ Kopernika 3, lokal 10

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT
Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
ZASILANE ŚRODKAMI BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
BEZZWROTNEGO WSPARCIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

 

 

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że wykona remont 9 lokali mieszkalnych, niezajmowanych przez lokatorów na podstawie obowiązujących umów najmu, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni 336,15 m2.

 

Całkowita wartość zadania:  747 972,82 zł

Wartość dofinansowania:  598 378,25 zł

 

Zadanie obejmować będzie generalny remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych w nw. budynkach:

    ⦁ Kochanowskiego 1, klatka B, lokal 11

    ⦁ Kochanowskiego 2, klatka A, lokal 16

    ⦁ Kochanowskiego 3, klatka A, lokal 4

    ⦁ Kozia 2 klatka A, lokal 23

    ⦁ Kozia 2 klatka B, lokal 7

    ⦁ Kozia 2 klatka B, lokal 13

    ⦁ Kozia 2 klatka B, lokal 28

    ⦁ Tetmajera 1, klatka B, lokal 2

    ⦁ Tetmajera 2, klatka C, lokal 4