Zadania TTBS realizowane z budżetu państwa

 

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT
Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
ZASILANE ŚRODKAMI BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
BEZZWROTNEGO WSPARCIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

 

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż wykonało remont 6 lokali mieszkalnych, niezajmowanych przez lokatorów na podstawie obowiązujących umów najmu, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni 273,82 m2.

 

Całkowita wartość zadania:         596 301,93 zł

Wartość dofinansowania:             463 931,47 zł

 

Zadanie obejmowało generalny remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych w nw. budynkach:

       • 30 Stycznia 16C lokal nr 12

       • Prosta 1G lokal nr 5

      • Stoczniowców 1D lokal nr 1

      • Staszica 8 lokal nr 9

      • Czyżykowska 1 lokal nr 1

       • Za Portem 2 lokal nr 4