PRZETARG NIEOGRANICZONY – BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR5 PRZY UL. PROSTEJ W TCZEWIE

 
 
Pytania i odpowiedzi:
 
Materiały do pobrania:
 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ARCHITEKTURA BUDOWLANY
 
ARCHITEKTURA WYKONAWCZY
 
DROGA BUDOWLANY
 
DROGA WYKONAWCZY
 
 
ELEKTRYCZNY WYKONAWCZY
 
KONSTRUKCJA BUDOWLANY
 
KONSTRUKCJA WYKONAWCZY
 
SANITARNY BUDOWLANY
SANITARNY BUDOWLANY (SIECI)
 
SANITARNY WYKONAWCZY
(BUDYNEK)
 
(GAZ)
(SIECI)
 
ZIELEŃ BUDOWLANY
 
ZIELEŃ WYKONAWCZY
 
PRZEDMIARY ROBÓT
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT