Do zadań Działu Nieruchomości/Najmu należy w szczególności:

  • zawieranie oraz rozwiązywanie umów najmu lokali komunalnych, społecznych, socjalnych, zamiennych, pomieszczeń tymczasowych);
  • zawieranie oraz rozwiązywanie umów dzierżawy lub użyczenia gminnych lokali użytkowych;
  • zawieranie oraz rozwiązywanie umów dzierżawy części garaży oraz ogródków przydomowych, będących własnością Gminy Miejskiej Tczew;
  • obsługa klienta w zakresie udzielania informacji dotyczących realizacji warunków zawartych umów.