W sprawach awarii i usterek prosimy o kontakt w godzinach pracy TTBS z:
Biurem Obsługi Klienta,
tel. 58 530-11-00 wewn. 223

Awarie i usterki po godzinach pracy TTBS oraz w dni wolne prosimy zgłaszać na n/w telefony,
AWARIE ELEKTRYCZNE, WOD-KAN I GAZOWE
EL- INSTAL 2 instalatorstwo elektryczne  tel. 723 301 371
INSAN awarie wod-kan i gazowe                tel. 601 841 493

TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie energetyczne  tel. 991
Pogotowie gazowe               tel. 992
Pogotowie ciepłownicze   tel. 993
Pogotowie wodociągowe  tel. 994