Kierownik ds. technicznych Józef Barnaś
tel.: 601 784 525
email: jozef.barnas@tbs.tczew.pl
Zakres obowiązków: koordynacja pracy Działu Technicznego oraz wszystkich spraw dotyczących Wspólnot,

Insp. ds. technicznych Wiesław Ciecholiński
tel.: 509 112 864
email: wieslaw.ciecholinski@tbs.tczew.pl
Zakres obowiązków: stan techniczny mieszkań, remonty lokali, izolacje pionowe i poziome, elewacje

Insp. ds. technicznych Wojciech Grochocki
tel.: 695 327 499
email: wojciech.grochocki@tbs.tczew.pl
Zakres 0bowiązków: przygotowywanie dokumentacji technicznej, remonty i roboty inwestycyjne (elewacje, części wspólne) budynków Wspólnot

Insp. ds. technicznych Wiesław Słowicki
tel.: 509 620 604
email: wieslaw.slowicki@tbs.tczew.pl
Zakres obowiązków: stolarka okienna i drzwiowa, przewody wentylacyjno-dymowo-spalinowe, instalacje i urządzenia gazowe

Insp. ds. technicznych Janusz Wrycza
tel.: 501 338 769
email: janusz.wrycza@tbs.tczew.pl
Zakres obowiązków: stan techniczny budynków komunalnych, sprawy konstrukcyjne, dachy, elewacje

Insp. ds. technicznych Zbigniew Ziółkowski
tel.: 515 231 452
email: zbigniew.ziolkowski@tbs.tczew.pl
Zakres obowiązków: tereny zewnętrzne, kotłownie, usługi zduńskie, instalacje c.o. i wod.-kan.

Insp. ds. technicznych Mateusz. Szweda
tel.: 513 959 885
email: mateusz.szweda@tbs.tczew.pl
Zakres obowiązków: awarie techniczne centralnego ogrzewania budynków Wspólnot,  Projekt Miasto Odnowa

Insp. ds. technicznych Zbigniew Braun
tel.: 58 530-11-00 wew. 237
email: zbigniew.braun@tbs.tczew.pl
Zakres obowiązków: sprawy gwarancyjne budynków deweloperskich, przygotowywanie dokumentacji technicznej związanych z budową i użytkowaniem budynków wspólnotowych i deweloperskich