Tczewskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Tczewa dysponuje własnymi lokalami użytkowymi oraz administruje budynkami i lokalami użytkowymi,  które są własnością Gminy Miejskiej Tczew.

Spółka wydzierżawia również grunty pod zabudowę garażową. Czynsz z tytułu dzierżawy takiej nieruchomości stanowi kwotę 30 zł 40 zł miesięcznie za 1 boks i płatny jest z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

 

Sprawy dotyczące lokali użytkowych prowadzi:

pokój nr 1 (parter)
Anna Klamann –starszy inspektor ds. deweloperskich, organizacyjnych i kadr
tel.  58 530 11 00 wewn. 213
kom.  501 441 372