Tczewskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Tczewa dysponuje własnymi lokalami użytkowymi oraz administruje budynkami i lokalami użytkowymi,  które są własnością Gminy Miejskiej Tczew.

Sprawy dotyczące lokali użytkowych prowadzi:

pokój nr 7 (parter)
Andrzej Czapiewski – inspektor ds. nieruchomości i najmu lokali
                                            – kierownik Domu Organizacji Pozarządowych
tel.  58 530 11 00 wewn. 227
kom.  508 629 674