Zarządzenie Nr 125/2022
Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Roczna lista przydziału mieszkań na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 125 2022