W sprawach wynajmu i korzystania ze świetlicy na osiedlu Wincentego Witosa (os. Górki) prosimy kontaktować się z:

p. Kazimierzem Mokwa, tel.  504-102-751  – w sprawie terminów i rezerwacji lokalu,

p. Piotr Kaczyński, tel. 514-185-227, e-mail:  piotr.kaczynski@tbs.tczew.pl  – w sprawie zawierania umów najmu.

Wynajem pomieszczeń świetlicy dokonywany jest na podstawie Regulaminu, który znajdziecie Państwo w załączeniu.

 

ZAŁĄCZNIK  –  Regulamin

Zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania świetlicy położonej w Tczewie ul. Ks. Wł. Młyńskiego 4