1.Druk o wydanie warunków technicznych
druk warunki techniczne pdf
druk warunki techniczne.doc
2. Pozwolenia na budowę
http://bip.powiat.tczew.pl/wykaz-spraw/pozwolenia-na-budowe.html
3. Pozwolenia na rozbiórkę
http://bip.powiat.tczew.pl/wykaz-spraw/wydawanie-pozwolen-na-rozbiorke.html
4. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
http://bip.powiat.tczew.pl/wykaz-spraw/zgloszenia-budowy.html
5. Zgłoszenie robót rozbiórkowych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę
http://bip.powiat.tczew.pl/wykaz-spraw/zgloszenia-rozbiorki.html
6. Zaświadczenia o samodzielności lokali
http://bip.powiat.tczew.pl/wykaz-spraw/zaswiadczenia-o-samodzielnosci-lokalu.html