Jednym z głównych działów Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  jest Dział Techniczny. Do jego obowiązków należy:

 • utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym,  
 • nadzorowanie zadań w rocznych planów remontowych dla zasobów gminnych i TTBS,
 • nadzorowanie zadań remontowych wynikających z podjętych uchwał Wspólnot Mieszkaniowych,
 • prowadzenie przeglądów okresowych budynków, instalacji gazowych, elektrycznych, kominowych,
 • prowadzenie wszystkich procedur związanych z  uzyskiwaniem pozwoleń na realizację robót ogólnobudowlanych i sanitarnych od organów właściwych dla części wspólnych.

 

Zakres prac Działu Technicznego to:

 • budowa oraz remonty budynków i lokali,
 • ocena stanu technicznego budynków i mieszkań,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej w celu wykonania robot remontowych i inwestycyjnych,
 • remonty elewacji,
 • wykonywanie izolacji pionowych i poziomych,
 • remonty i wymiany pokryć dachowych,
 • remonty i wymiany podłóg i posadzek,
 • remonty i wymiany instalacji elektrycznych,
 • naprawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • przeglądy, remonty i modernizacje przewodów wentylacyjno-dymowo-spalinowych w lokalach i częściach wspólnych,
 • remonty klatek schodowych, piwnic i poddaszy,
 • remonty i konserwacje instalacji i urządzeń c.o. w lokalach i w częściach wspólnych,
 • remonty i usuwanie awarii instalacji wod.-kan. w lokalach i częściach wspólnych,
 • utrzymanie czystości w budynkach i terenach zewnętrznych (trawniki, żywopłoty, chodniki, drogi),

przyjmowanie zgłoszeń w zakresie wad i problemów technicznych w okresie gwarancji w budynkach komercyjnych oraz w budynkach gminnych nowych lub po remoncie